Oblastná skupina Jána Majku OSJM Slovenská speleologická spoločnosť STUBA DIVERS
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS)
Oblastná skupina Jána Majku
O nás Priatelia Správy Web-mapa Kolektív Kontakt
úvodné foto OSJM Kto sme
a čo
robíme?
postavy OSJM
             Oblastná skupina Jána Majku RSS kanál noviniek
             OSJM RSS
             [Valid Atom 1.0]
 
 
 
Foto: © 2010 OSJM, Miroslav Zverka


Oblastná skupina Jána Majku


Skupinu založil Gustáv Stibrányi - koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov dal dokopy skupinu mladých jaskyniarov z okolia Turne dovtedy pracujúcich v Rožňavskej skupine SSS. Ambicióznosť mladých jaskyniarov viedla k samostatnej ceste a to zakladajúcou schôdzou desiatich členov dňa 23.11.1983. Na schôdzi dňa 8.2.1984 bol schválený názov skupiny "Jána Majku". Až rozhodnutím predsedníctva SSS dňa 25.5.1990 bola zriadená skupina Jána Majku. Pritom obdobie 1983 až 1990 bolo obdobím veľmi intenzívnych aktivít skupiny.

Osobnosti.sk – Ján Majko
Ján Majko – objaviteľ jaskyne Domica

Úvodná stránka OSJM – www.osjm.sk
Úvodná stránka OSJM v rokoch: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015


Pridané: 17.12.2023 Speleomíting 2024 – pozvánka a registrácia príspevkov

Speleomíting 2024 – pozvánka
Foto: © 2024 Speleomíting 2024 – pozvánka
Speleomíting 2024 – pozvánka
Speleomíting 2024 sa uskutoční 23.–24. marca 2024. Prednášková časť bude tradične v sobotu, a možnosť exkurzie alebo účasť na pracovnej akcii v nedeľu.
Prihlasovanie príspevkov je už otvorené. Uzávierka prihlasovania príspevkov je 29. 02. 2024 o 12:00 CET a to v nasledujúcich kategóriách:
   – Postupy a objavy na Slovensku (prednáška alebo krátky film).
   – Postupy a objavy v zahraničí (prednáška alebo krátky film)
   – Fotografie (posterová prezentácia)
   – Mapové diela (posterová prezentácia)
   – Populárno – vedecký príspevok v oblasti speleológie
   – Ochrana krasu a jaskýň
   – Iné:
Príspevok môžete prihlásiť na tomto odkaze:
https://sss.sk/speleomiting-2024/
Stiahni – jpg pozvánka Speleomíting 2024 (55 KB)


Pridané: 29.11.2023 Prepadové územie vo Valaskej

Spracoval: Múka Ľubomír
Prepadové územie vo Valaskej
Foto: © 1964 Prepad vo Valaskej
Prepadové územie vo Valaskej
V doline Hrona západne od Brezna sa nachádza obec Valaská. Severne od Hrona, v centrálnej časti obce je malé umelé jazierko. Z krasovej vyvieračky Bystriansko-valaštianskeho jaskynného systému tu pramení potok Teplica.
Stalo sa to 21. septembra 1964 podvečer. Po návrate z poľa, pri odstavení konského povozu sa v humne Michala Havrilu prepadol kôň do 9 metrov hlbokej priepasti. Jaskyniari z Brezna prišli na miesto udalosti ešte v ten deň večer… Čítaj viac
Zdroj: web Speleo Brezno


Pridané: 23.06.2021 Lezecký deň 1 SRT v Malých Karpatoch jar 2021 – krátka správa

Jaskyniarska škola – Lezecký deň 1 SRT v Malých Karpatoch jar 2021 – krátka správa
Foto: © 2021 Jaskyniarska škola
Lezecký deň 1 SRT v Malých Karpatoch jar 2021
Jaskyniarska škola zorganizovala 25.4.2021 Lezecký deň 1 SRT – jednodňový kurz na Havranej skale pri Smoleniciach určený pre záujemcov, ktorí sa chceli naučiť a spoznať základy Jednolanovej jaskyniarskej techniky (Single-rope technique – SRT)… Čítaj viac – pdf (0,95 MB)


Pridané: 31.05.2021 GEOLÓGIA JASKÝŇ, Krasové javy a princípy objavovania jaskýň

Jaskyniarska škola – kurz GEOLÓGIA JASKÝŇ v Malých Karpatoch – 2021
Foto: © 2021 Jaskyniarska škola
GEOLÓGIA JASKÝŇ, Krasové javy a princípy objavovania jaskýň
Pre záujemcov o geológiu krasu Jaskyniarska škola pripravila kurz GEOLÓGIA JASKÝŇ, Krasové javy a princípy objavovania jaskýň v termíne 6.6.2021.
Stretnutie účastníkov bude na železničnej stanici v Smoleniciach o 9.00 hod.
Čítaj viac – pdf (1,7 MB)


Pridané: 21.04.2021 Lezecký deň 1 SRT Jaskyniarska škola 2021

Jaskyniarska škola – kurz SRT 1 – 2021, jednolanová technika
Foto: © 2021 Jaskyniarska škola
Lezecký deň 1 SRT
Pre záujemcov o základy jednolanovej jaskyniarskej techniky (ang. Single Rope Technique) Jaskyniarska škola pripravila Lezecký deň 1 SRT v Malých Karpatoch na Havranej skale v termíne 25.4.2021.
Čítaj viac – png (0,3 MB)


Pridané: 13.06.2019
Jaskyniarska škola

Jaskyniarska škola
Logo: © 2019 Jaskyniarska škola
– skúšobný projekt jaskyniarskej školy
Pre záujemcov z radov jaskyniarov a nadšencov o systematické kontinuálne vzdelávanie v problematike jaskyniarstva je pripravená Jaskyniarska škola, ktorá sa bude snažiť obsahovo pokryť váš dobrovoľný záujem o kurzy na základe prejaveného dopytu členskej základne jaskyniarov a potrebného rozsahu vzdelávania pre rozšírenú jaskyniarsku činnosť.
Stačí si len vybrať kurz, ktorý vám obsahovo vyhovuje a nahlásiť sa naň podľa pokynov v propozíciách.


Pridané: 17.2.2019
Osobnosti slovenského jaskyniarstva

Osobnosti slovenského jaskyniarstva – osobnosti.sss.sk
Logo: © 2019 Osobnosti slovenského jaskyniarstva
– príspevky o osbnostiach slovenského jaskyniarstva
Nenechajme upadnúť do zabudnutia osobnosti slovenského jaskyniarstva
Úlohou biografického portálu SSS je vytvoriť prehľadnú databázu stručných životopisov všetkých, ktorí napomohli rozvoju poznania podzemia so zreteľom na ich jaskyniarsku prácu a ktorých už niet medzi živými.
Túto neľahkú cestu obrazne aj doslovne prekopávali ľudia, jaskyniari, zanietenci so záujmom o podzemie. Či už to boli významní objavitelia, odborníci a vedci, kopáči a merači, tí, čo jaskyniam zasvätili celý život, alebo príležitostní milovníci krás podzemia, či ľudia so záujmom o prírodu vo svojom okolí, každý prispel k spoločnému dielu a posunul našu „jaskyniarsku vec“ dopredu.
Zdroj: Osobnosti slovenského jaskyniarstva,
Nenechajme upadnúť do zabudnutia
Osobnosti slovenského jaskyniarstva: https://osobnosti.sss.sk


Pridané: 17.02.2019 Aktualizácia podstránky Knižnica

Odporúčaná literatúra nie len pre čakateľov o členstvo
Web: Literatúra pre začínajúcich jaskyniarov: Knižnica OSJM
Zdroj: OSJM, www.osjm.sk – Knižnica
Zoznam odporúčanej literatúry: pdf (0,66 MB)


Pridané: 29.10.2018
Nový Blog členov SSS

Nový Blog členov SSS – blog.sss.sk
Logo: © 2018 Blog členov SSS
– priestor pre príspevky všetkých členov Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS)
V Blogu SSS môžu jej členovia napríklad požiadať o odborné poradenstvo, informovať o akciách, upozorniť na literatúru, diskutovať a podávať návrhy na zlepšenie činnosti SSS a jej členov, zdieľať fotografie, informovať o úspechoch, pridávať komentáre a tak podobne.
Stačí sa raz prihlásiť a potom pridávať príspevky pod rovnakým menom a heslom.
Zdroj: Nový Blog pre členov SSS,
https://sss.sk/novy-blog-pre-clenov-sss/
Blog členov SSS: blog.sss.sk


pridané 26.10.2017Výber zaznamenaných akcií a aktivít členov OSJM 2005–2016

Aktualizácia: 26.10.2017
Výber zaznamenaných akcií a aktivít členov OS Jána Majku: 2005 až 2016
Foto: © 2017 OSJM
Na fotografii: Výpis zo zoznamu akcií a aktivít členov OSJM.
Pre členov OSJM: k popisu svojej činnosti na speleo akciách použite aj technický denník slúžiaci k uloženiu informácií nielen v našej skupine, ale aj v Slovenskej speleologickej spoločnosti (SSS). Vyplnené denníky posielajte predsedovi OSJM.


Technický denník OS Jána Majku pre SSS

Aktualizácia: 22.02.2018
Pracovné nasadenie OS Jána Majku na planine Dolný vrch 09/2011
Foto: © 2014 OSJM
Na fotografii: Technický denník OSJM pre SSS.
Pre členov OSJM: k popisu svojej činnosti na speleo akciách použite aj technický denník slúžiaci k uloženiu informácií nielen v našej skupine, ale aj v slovenskej hlavnej organizácii SSS (Slovenská speleologická spoločnosť). Vyplnené denníky posielajte predsedovi OSJM.

Kontakt OSJM

OS Jána Majku
Košice
Slovenská republika
Predseda a kontaktná osoba: Zbyněk Valenta
Mobil: +421 0948 383 178
E-mail: zvcave@email.czPokiaľ nám chcete pomôcť, alebo máte otázky, informujte sa na tejto e-mail adrese: zvcave@email.cz2023:
Speleomíting 2024 – pozvánka a registrácia príspevkov

Prepadové územie vo Valaskej

2022:
Kras, jeskyně a lidé, 1. ročník 2022 – pozvánka

2021:
Traverz Hrádok 2021 – pozvánka

Krátka správa – Lezecký deň 1 SRT Jaskyniarska škola 2021

Kurz – GEOLÓGIA JASKÝŇ, Krasové javy a princípy objavovania jaskýň – Jaskyniarska škola 2021

Lezecký deň 1 SRT Jaskyniarska škola 2021

2020:
Hranická propast očima vědců z PřF UK

Aktualizácia: Obsah čísiel Spravodaja SSS

D Ô L E Ž I T É! – Pre koronavírus sú všetky najbližšie podujatia CUC-Bratislava, OSJM a kurzy Jaskyniarskej školy presunuté na iné dátumy

Pozvánka – Speleopotápanie na Slovensku 2014 – 2019

Pozvánka – Putovný pohár Eugena Hirka 2020 – 8. ročník

Pozvánka:
Vo vertikálach Velebitu


Jaskyniarska škola 2020

Jaskyniarske sprievodné aktivity v Slovenskom krase v roku 2020

2019:
Krátka správa – Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019

Pozvánka – Zraz speleopotápačov 2019

Pozvánka – Lezecké dni SRT v Slovenskom krase 2019

2. kurz Jaskyniarskej školy za nami – krátka správa

Jaskyniarske aktivity v Slovenskom krase

1. kurz Jaskyniarskej školy za nami – krátka správa

Jaskyniarska škola

Osobnosti slovenského jaskyniarstva

2018:
Nový Blog členov SSS – blog.sss.sk

Pripravovaná pracovná akcia 15.–16.9.2018 – Kečovská vyvieračka 3

Pripravovaná pracovná akcia 27.–30.7.2018 – Kečovská vyvieračka I, II, III

Krátka správa – prieskum a mapovanie v Teplici máj 2018

Krátka správa – Čistenie Majkovho ponoru a Majkova jaskyňa 13.–15.4.2018

Speleoškola – jaskyniarske kurzy 14-17.6.2018

Pripravovaná akcia 13.–15.4.2018 – Majkova jaskyňa pri Silici a okolité ponory

Obsah čísiel Spravodaja SSS

Bibliografia Aragonit – časopis Správy slovenských jaskýň

Pozvánka – Putovný pohár Eugena Hirka v technickom lezení 24.2.2018 (VI. ročník)

Zraz speleopotápačov Tisovec 13.–15.10.2017 (VI. ročník)

Jaskyňa Teplica ešte nekončí 12.8.2017

Mapovanie koncového sifónu v jaskyni Teplica 6.8.2016

Akcia Tisovec 09.–11.9.2016 – speleopotápači z OSJM alebo šumienky v „Bahennej“

2017:
Výber zaznamenaných akcií OSJM v období 2005–2016

Pozvánka: Zraz speleopotápačov 13.–15.10.2017 – VI. ročník

2016:
Co všechno neodnesl čas 2. diel – objednávky

Jazerná jaskyňa a potápačský prieskum v auguste 2016

Zraz speleopotápačov 14.–16.10.2016 – V. ročník

Speleopotápačský prieskum v jaskyni Teplica pri Tisovci dňa 18.6.2016

Brestovská vyvieračka 13–15.05.2016

Jaskyňa Bobačka – speleopotápačský prieskum v apríli 2016

Uskutočnené stretnutie sidemount potápačov v SR – 0. ročník, Senec 27.–28.2.2016

Výber zaznamenaných akcií OSJM v období 2005–2015

Knižnica OS Jána Majku

Stretnutie Sidemount potápačov 0. ročník – Senec 27.–28.2.2016

Noví členovia OSJM január 2016

Januárová výprava ku Kečovským vyvieračkám 22.–24.1.2016

2015:
Michal Ševeček – správa: Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–25.9.2015

Michal Ševeček – správa: Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–24.7.2015

Pridaná sekcia k mapovaniu na webe OSJM 12.9.2015

Pridané inštrukcie pre prispievateľov do Spravodaja sep/2015

Krátka správa – Speleopotápačský prieskum Kečovskej prvej vyvieračky 23.–24.7.2015

2014:
Technický denník OSJM

Staršie:
Vyvieračka Teplica 2010

Úspešný speleopotápačský prieskum na Slovensku – október 2010

Majkova jaskyňa 2010Zaujimavé info odkazy:

Ak vám nefunguje menu vľavo na stránke a horné menu, nainštalujte si flash player od Adobe pre váš operačný systém a zariadenie z tohto linku: Adobe Flash player archiv


Zaujimavé info odkazy:
OSJM RSS kanál Atom
OSJM RSS kanál Atom 2.0
Počasie
Počasie – model Aladin
Windyty – online model
Jaskyniarske organizácie a kluby
Diskusné fóra
Záchranné tímyJednolanová technika
(SRT - Single Rope Technique):

Speleologická technika a pomůcky k SRT
Základy jednolanové techniky


Mapovanie:
Softvér na tvorbu máp:
Softvéry na tvorbu máp jaskýň
OpensTopo freeware online
OpensTopo freeware download
Therion – download
TerrainTool – download
Ariane cave 3D mapping
Značky UIS pre mapy jaskýň
Značky pre Therion
Transformačná služba GKÚ BA
Magnetická deklinácia online
Magnetic Field Calculators NOAA
Magnetic Field Calculator
Magnetic declination calculator
Convert Lat Long to UTM

Mapy online:
Hydrogeochemická mapa SR
Geologická mapa SR M 1:50 000
Hydrogeologická mapa SR M 1:50 000
Mapový portál ŠGÚDŠ
Národný geoportál (NG)
Mapy ZBGIS
Mapový portál KIMS Štátnej ochrany prírody
OpenStreetMap
Mapy.cz


Litertúra Štátny geologický ústav Dionýza Štúra:
Predaj geologických máp a publikácií


Program na vynášanie a štatistické spracovanie kompasových meraní v geológii
StaTect


Zákon o ochrane prírody a krajiny
Zákon č. 543/2002 Z. z.
§ 24 Jaskyňa a prírodný vodopád


Minerály a horniny
Minerály a horniny Slovenska
Atlas hornín – magnet. horniny

Vŕtanie s príklepom:
Bosch Uneo Maxx – manuál

Meranie laserom
Dĺžka, výška, sklonomer 360°:
Leica Disto X310 – manuál
Bosch GLM 80 – manuál
Upgrade DistoX2 (Disto X310) for cave + kompass – links
Upgrade DistoX2 – duskusia


Odporúčnia pre prispievateľov do Spravodaja SSS sep/2015:
Inštrukcie: 1, 2, 3


Zaujímavosti:
Jaskyne v okolí Košíc

Jaskyne slovenského krasu – UNESCO

Výskum, dokumentácia, monitoring jaskýň v SR – SSJ

Speleoklub Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

ZO 1-10 Speleoaquanaut

SPELEOSTŘÍPKY – Správa jeskyní České republiky


Nové publikácie SK a ČR:

Litertúra Štátny geologický ústav Dionýza Štúra:
Predaj geologických máp a publikácií

Svetové dedičstvo – Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu
Svetové dedičstvo – Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, vyšlo v roku 2015

Publikácia stručne charakterizuje najvýznamnejšie lokality (21 lokalít) zo Slovenského a Aggtelekského krasu, ktoré boli zapísané v minulých rokoch do zoznamu prírodných a kultúrnych pamiatok UNESCO.
Čitateľ sa dočíta na vyše 100 stranách o základnej úlohe tejto organizácie, ako aj o stručnom prehľade klimatických podmienok, živej prírode a života na lokalitách, ale aj o stručnej histórii objavov pri každej spomínanej lokalite.
Vyšlo v roku 2015.
Vydali: Štátna ochana prírody SR a Správa slovenských jaskýň


Atlas jaskyne Skalistý potok
Atlas jakyne Skalistý potok, vyšlo v roku 2015

Veľmi podrobne spracovaný atlas jaskyne Skalistý potok v Slovenskom krase zostavil doc. RNDr. Zdenko HOCHMUTH, CSc.
Atlas obsahuje presné mapové podklady doteraz objavených častí jaskyne. V textovej časti sa čitateľ dočíta aj o množstve zaujímavostí o histórii prieskumu, hydrológii, či geológii podzemných priestorov.
Vyšlo v roku 2015.


Zaujímavé publikácie SK a ČR:
Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku
Problémy speleologického prieskumu podzemných tokov na Slovensku

Problémy speleopotápačských prieskumov v jaskyniach na Slovensku popisuje Zdenko HOCHMUTH.
Publikácia obsahuje mapu rozmiestnenia lokalít na území SR, v ktorých už bol v minulosti do roku 2000 realizovaný speleopotápačský prieskum. Pri lokalitách sa nachádzajú aj mapy. V textovej časti sa čitateľ dočíta pri každej lokalite aj o histórii prieskumu týchto podzemných zatopených priestorov.
Vyšlo v roku 2000.
Web www.osjm.sk podporujú:
VFE s.r.o. – práce vo výškach
www.vfe.sk


STUBA DIVERS – potápanie
www.stubadivers.sk


HDS CZ – Společnost pro historii potápění Česká republika
www.hdsczech.cz


Adam Sport s.r.o.
– športové vybavenie
www.adamsport.eu


Potapanie.info
– Športový klub polície Prešov
www.potapanie.info


KŠP HIPPOCAMPUS Martin
– Klub športových potápačov
www.hippocampus.skAkékoľvek pripomienky adresujte na e-mail: zvcave@email.cz

Ďakujeme
Contact: Oblastná skupina Jána Majku
City: Košice ; Country: Slovak republic
Contact person: Zbyněk Valenta
E-mail: zvcave@email.cz ; Mobile: +421 0948 383 178
© 2010–2024 OS Jána Majku